O nas

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych powstało w styczniu 2007 r. z inicjatywy kilkunastu osób związanych z naszą szkołą. Odtąd działamy nieprzerwanie i podejmujemy corocznie różne inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty na rzecz wzmocnienia środowiska szkolnego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS. Pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia został pan Stanisław Trzaska. Obecnie organizacji przewodniczy pani Anna Orlef i wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki. Od 2007 r. systematycznie członkowie stowarzyszenia prowadzą społecznie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO.
Każdy członek stowarzyszenia ma możliwość podjąć się realizacji własnych pomysłów, jeśli są zbieżne z naszym statutem i celami organizacji. Praca w organizacji jest wykonywana społecznie, nikt z tego tytułu nie pobiera wynagrodzenia. Wszystkich absolwentów i przyjaciół LO w Ustrzykach Dolnych zapraszamy do naszych szeregów.